CAP A UNA ALTRA BORSA DE TREBALL SANITÀRIA INEFICIENT

 

Publicado en el Heraldo de Castellón, 25-03-04

La Consellería de Sanitat va signar Desembre passat un Acord sobre una nova borsa de contratació per cobrir llocs de treball temporals a la Sanitat Pública. A pesar de la suposada voluntat de dissenyar una borsa operativa que solucionara la nul.la capacitat de l’anterior per garantir els principis constitucionals de capacitació profesional, igualtat i transparència, hem de manifestar novament que el document finalment aprovat no respon a les expectatives del Sindicat de Metges d’Assistència Pública (SIMAP) ni de la majoria dels metges. Pels  motius següents:

 

 

  1. La Conselleria segueix partint de la base que el problema de la cobertura de les places temporals es deu a la necessitat de cobrir llocs de treball de curta durada (vacances, permisos, …) quan des del SIMAP insistim en què el problema consisteix bàsicament en plantilles curtes i en la necessitat de crear places vacants suficients per tal d’arribar als ratios metge/pacient adequats que a la vegada es traduirïen en equips capaços d’asumir part d’aquestes necessitats de personal curtes i limitades a situacions concretes. Hem denunciat continuadament què, concebuda de esta manera errònia, la borsa es converteix sovint en una porta falsa d’entrada al mercat laboral.

 

  1. Aquesta borsa segueix mantenint una única llista d’aspirants per a nomenaments majors d’un mes (no separa interinitats de substitucions de curta durada) i un sistema de penalitzacions intolerable. Separa als aspirants en distintes situacions (actiu, disponible, disponible especial, no disponible voluntari, no disponible per penalització). Açò permetrà que es tornen a reproduïr les freqüents situacions irregulars en la designació de vacants: molts metges seràn obligats a agafar nomenaments de curta durada per tal de no ser penalitzats i es quedaràn sense la possibilitat d’optar a vacants quan s’oferten aquestes. Aquesta injustícia s’intenta difuminar amb la creació de la situació de “disponible especial”, per la qual es mantindrà el torn per a vacants només als nomenaments d’Atenció Continuada (els anomenats “contractes fem”), els de temps parcial o als que tinguen una antiguetat superior a 14,4 punts en el temps treballat. Des del SIMAP interpretem que aquest  punt s’ha dissenyat expresament com a coartada per a perpetuar l’existència de metges en condicions laborals precàries. Ens imaginem que d’esta manera, potser no masa lluny en el temps, existirà de nou una temporalitat tan alta que els nostres gestors tornen a interpretar que una nova Oferta Pública d’Ocupació (OPE), única i irrepetible, siga l’única manera de solucionar esta injusticia (quantes van ja?).

 

  1. L’acord, que es presenta com un èxit per part dels sindicats signants, lleva la responsabilitat final davant de tercers als responsables institucionals (Directors de Recursos Humans,  Directors de Gestió) en les contractacions menors d’un mes. Així, només han d’informar sobre aquests a un dels sindicats de la Comissió de Seguiment de cada Àrea i per tant  l’Administració aconsegueix una mena d’impunitat que no tenia amb la borsa vigent actualment i que ha fet que molts responsables de contractacions irregulars han sigut acusats de prevaricació. És una borsa que permet perpetuar l’existència de l’actual amiguisme en la cobertura de places inferiors a un mes, ja que la Comissió de Seguiment, que està composada únicament pels sindicats firmants de l’acord, (i no pels que no l’han signat per considerar-lo poc transparent) suposadament es reunirà quinzenalment per tal de ser informada de la idoneïtat del candidat sel.leccionat, a posteriori, una vegada signat el nomenament i amb una capacitat informativa només: no ens pareix una manera massa adequada per garantir la transparència. A més: no podrà açò portar a la signatura de nomenaments d’un més darrere d‘altre per a una mateixa plaça i sense control, perpetuant encara més les eventualitats i la precarització?.

 

A pesar de tot, existeixen algunes millores respecte de l’actual borsa, la qual mai ha funcionat correctament i ha portat a nombrosos Directors d’Hospitals i Atenció Primària als tribunals. Per fi es lleva l’ anacrònic punt de família nombrosa i s’introdueix la puntuació de l’examen de futures Ofertes Publiques d’Ocupació Ordinaries - esperem que es convoquen alguna vegada, encara que l’acord no preveu cap calendari -.

 

Però, novament i intencionadament, es torna a deixar de banda la valoració del periode de formació com a MIR i inclús la valoració de temps treballat como a resident queda dubtosa. I açò en un país en el qual des de l’1 de gener de 1995 es obligatori el MIR per a treballar a la Sanitat Pública, seguint una Directiva Europea. Esperem que una major informació de tots els metges contractats actualment en condicions precàries farà que al menys l’adjudicació de les vacants es faça amb un major respecte de la igualtat, capacitat i transparència. De moment segueix vigent l’actual borsa, en principi fins que es resolga la O.P.E extraordinaria. Quan entrarà en vigor aquesta borsa?

Estel Ortells

Delegada SIMAP (Sindicat de Metges d’Assistència Pública) de l’Área 2 (Castelló)