Quienes somos

Objetivos

Logros

Luxemburgo

Prensa

Publicaciones

Enlaces

Novedades

Afíliate

Principal

Nuevo e-mail: simap_hlafe@gva.es

LA SITUACIÓ LABORAL DELS METGES

 

Estel Ortells  (DNI 18974642) i Juan Benedito (DNI 22502763).

Delegats del SIMAP (Sindicat de Metges d'Assistència Pública)

                                                                                                                                                    

 

Valencia, 1 d’Agost de 2005

 

            Front a l'enganyosa informació oficial sobre una suposada manca de metges a les nostres terres i les bondats del Pla de Vacances de la Conselleria de Sanitat, la realitat què volem mostrar els metges del SIMAP  (Sindicat de Metges d'Assistència Pública), preocupats per la qualitat de l'Atenció què es presta als pacients és ben diferent de la què la paramedicina ( gestors què no fan treball assistencial) ens mostra en els seus comunicats de premsa:

 

a)      El 25% dels metges dels hospitals i centres de salut valencians estan contractats fora de plantilla i pressupost, durant el període ordinari de treball assistencial mitjançant nomenaments eventuals.

 

b)      L'assistència mèdica fora de l'horari ordinari dels centres assistencials es proporciona

 

-         amb metges  que obligatòriament efectuen guàrdies (24 hores de treball ininterromput) en número indefinit segons les necessitats de la paramedicina, a més de la seua jornada ordinària (realitzant habitualment jornades setmanals de 60 hores o més). La Conselleria de Sanitat incompleix la llei permeten aquestes jornades abusives durant tot l'any , fet que s'agreuja a l'estiu, concretament ignorant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Comunitats Europees de Luxemburg (cas SIMAP), sobre ordenació de  temps de treball i descans, què inclou als metges a la Directiva Europea 93/104  i què reconeix el  temps d'atenció continuada ( guàrdies) com a jornada laboral .

-         També contribueixen a la cobertura sanitaria ininterrompuda els  metges eventuals indefinits que només fan guàrdies i què són retribuïts paradoxalment al 60% de la jornada ordinària malgrat què treballen de nit i aporten vehicle propi i gasolina (la conducció l'efectuen al marge de les normes protectores restrictives de la Llei de Seguretat Vial. A més no els deixen gaudir de vacances a l'estiu i els obliguen a fer-les durant la resta de l'any).

 

c)      L'Estat es dedica a formar durant 11 anys amb diners del contribuent als metges especialistes (a l'Estat Espanyol per a treballar en la Sanitat Pública és imprescindible ser metge especialista des de l'1 de gener de 1995) i tindre'ls esperant l'arribada del capatàs per a donar-los treball.  La contractació de substituts és molt dificultosa fins i tot si es decideix substituir a un percentatge reduït de metges. Moltes vegades s'ha de recórrer a mesures excepcionals que voregen la legalitat vigent. Mentrestant, i malgrat l'avançat de l'estiu, molts metges no tenen acceptada la seua petició de vacances a causa de la incerta previsió de possibilitat de contractació de substituts.

 

d)      Les portes d'urgències hospitalàries (la gran esponja que absorbeix les protestes dels ciutadans per la massificació assistencial i les demores per les llistes d'espera) estan ateses de forma insuficient per metges de plantilla i són els metges MIR en formació els què majoritàriament hi treballen- el seu treball es programa sovint en comptes de la plantilla i no a més de la plantilla (que és com hauria de ser pel seu caràcter de metges que s'estan formant com a especialistes)- a més de ser utilitzats també per a suplir els imprevistos del personal de plantilla en les plantes.

 

 

Les plantilles de metges han d'estar adequades per a l'assistència mèdica durant tot l'any i no és tolerable programar Plans de Vacances extemporanis i a més a més informar confusament la població sobre la seua bondat.

 


SIMAP. Calle General Urrutia 24-9ª.46006-Valencia

Sede central: Hospital La Fe. Avda. Campanar 21. 46009-Valencia

Teléfono/Fax: 961973217